• Door de beperkende richtlijnen en maatregelen wordt de Algemene Leden Vergadering, die we gebruikelijk in oktober op de agenda hebben staan, verplaatst. Omdat we bij voorkeur deze vergadering fysiek door willen laten gaan, met in achtneming van de gestelde eisen door de Overheid, blijven we vooralsnog in afwachting van de ontwikkelingen.