• Na het vorig seizoen geen ALV te hebben gehouden ivm de Corona perikelen, zijn we dit jaar weer in de gelegenheid een ALV te houden. Dit jaar zullen we dat doen op maandag 25 oktober 2021.
  We zullen als gebruikelijk starten om 20.00 uur en uiteraard staat er koffie/thee klaar vanaf 19.30 uur. Onderstaand ter informatie de agenda voor die avond. 

  Ter voorbereiding is het verslag van de ALV 2019 op te vragen bij Brigitte van Buggenum via email svhillegom@live.nl &

  het financieel verslag is op te vragen bij de penningmeester Jaap van der Post via email jaapvanderpost@gmail.com

   

  Agenda

   

  1. Opening vergadering

  2. Goedkeuring notulen van vorige vergadering dd 28-10-19

  3. Verslag en verantwoording seizoen 2019-2020 & 2020-2021, door de penningmeester

  4. Verslag kascommissie

  5. Verslag seizoen 2019-2020 & 2020-2021;

  • Voortgang Jeugdcommissie, door voorzitter Jeugdcommissie

  • Voortgang algemeen, door de voorzitter

  1. Goedkeuring verslagen en decharge bestuur

  PAUZE

  1. Lopende zaken:

  • Voortgang strategisch beleidsplan 2018-2023

  • Voortgang vrijwilligersbeleid

  • Kledingcontract

  • 100 jaar voetbal in Hillegom

  1. Bestuurlijke zaken

                Verkiezingen bestuur

                Bestuurstermijn Secretaris is afgelopen, Brigitte van Buggenum stelt zich niet herkiesbaar. Vacature is vacant,
                er is nog  geen kandidaat gevonden.

   

  1. Begroting seizoen 2021-2022, door de penningmeester

  2. Rondvraag

  3. Sluiting en aansluitend een borrel