• In de bestuursvergadering van 15 januari jl. heeft het bestuur het Privacy Statement en het Communicatieplan definitief vastgesteld.
    Beide stukken staan nu online op onze website. Onder het menu-item Club Info vindt u onder het kopje Communicatie en Privacy beide documenten.
    Voor de communicatie commissie zijn wij nog op zoek naar een voorzitter. Een uitgebreide beschrijving voor deze vacature vindt u op de homepage van de website,