• Vandaag contact gehad met de Gemeente. Voor de wijze waarop S.V. Hillegom met de Covid-19
  maatregelen op het sportcomplex omgaat, niets dan lof.

  De toezichthouders van de Gemeente constateren echter regelmatig op het parkeerterrein
  samenscholing van wachtende ouders, waarbij de geldende regels niet of nauwelijks in acht worden
  genomen. Aan hen dan ook het dringende verzoek de regels in acht te nemen.

  Laten we met elkaar zorgen, dat hetgeen op het sportcomplex goed wordt nageleefd, dit door de
  gang van zaken op het parkeerterrein teniet wordt gedaan.