• De afdeling handbal zoekt een secretaris en leden voor de technische commissie.

  13 okt 2021 Beheerder
 • Bij de afdeling handbal zijn een aantal vacatures ontstaan en wordt er gezocht naar vrijwilligers die de vacatures
  kunnen opvullen.

  Er is een vacature voor een SECRETARIS M/V
  De secretaris maakt deel uit van de Handbal Commissie en is verantwoordelijk voor het niet-technische deel van 
  de handbal commisssie. Tot de taken behoren
  - het organiseren van besprekingen en het notuleren van die besprekingen,
  - contact onderhouden met de Handbalbond
  - het organiseren van en assisteren bij evenementen van de afdeling 
  - het verzorgen van de PR van de afdeling
  Wilt u meer weten? Stuur een bericht aan: hillegom@handbal.nl of informeer bij één van de commissieleden.

  Dan zij er ook twee vacatures voor LID van de technische commissie.

  Bij SV Hillegom afdeling Handbal wordt er naar gestreefd om iedere speler met veel plezier te laten handballen.
  Wie zich hier onder andere mee bezig houden, zijn de mensen van de Technische Commissie. 

  De technische commissie bestaat uit:

  • Rinus van 't Schip
  • Kim Jonker
  • Daan Goossens
  • vacature
  • vacature

  De Technische commissie rapporteert aan de commissie handbal.

  De TC is verantwoordelijk voor de dagelijkse handbal technische werkzaamheden.

  Het begrip ‘technische zaken’ is nogal breed en voor velen nietszeggend. Om dat inzichtelijk te maken voor ouders, spelers en trainers geven wij hieronder een aantal voorbeelden waar wij ons mee bezig houden:

    de indeling van de spelers
    de indeling van de trainers
    eerste aanspreekpunt voor technische problemen
    aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers/coaches
    zorgt voor een goede organisatie m.b.t. trainingen
    adviseert bij problemen binnen een groep of bij problemen tussen trainers, coaches en/of individuele spelers. .

  De technische commissie leden zullen ook een aantal keren komen kijken bij de trainingen. Mocht u als trainer, ouder of speler vragen en/of opmerkingen hebben over de zaken waar de TC zich mee bezig houdt, dan kunt u bij desbetreffend contactpersoon terecht.