• De velden 5 en 7 zijn in verband met onderhoud opgeleverd en niet meer beschikbaar. Om die reden waren de verplaatsbare doelen van het veld gehaald. Afgelopen maandag zijn de velden echter toch weer voor trainingen benut en de doelen op de velden teruggezet. 
     
    Daarom nogmaals de boodschap, velden 5 en 7 mogen niet meer worden gebruikt en het verzoek aan degene, die de doelen weer op de velden hebben gezet, deze weer te verwijderen.
    Als alternatief voor de velden 5 en 7 kunnen de velden 2 en 6 gebruikt worden.