• Het voetbal- en handbalseizoen is al ruim 6 weken aan de gang en wordt het tijd de contributie te incasseren. Heb je een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Dan zal afschrijving van je rekening omstreeks 26 oktober a.s. gebeuren.

    Ontvang je binnenkort een brief om zelf het bedrag over te maken? Zorg er dan voor, dat het verschuldigde bedrag uiterlijk 28 oktober 2020 op onze rekening staat!

    De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 kan je vinden boven in het menu: Club Info/Lidmaatschap/Contributie.