• Inmiddels is de termijn voor de betaling van de contributie voor het seizoen 2020/2021 verstreken. Gelukkig hebben vele leden het bedrag tijdig en zonder enig bezwaar betaald, wetende dat de club niet zonder kan. Uiteindelijk vallen ook al veel andere inkomsten weg, denk daarbij aan het mislopen van de kantineopbrengst, terwijl de vaste lasten van de club gewoon doorgaan.

    Aan die leden, die nog niet hebben betaald, doen we dan ook een dringend beroep om alsnog de contributie te voldoen. We begrijpen, dat nu voor een deel de activiteiten stilliggen, daar bij sommige leden enige terughoudend bestaat. We zullen echter met elkaar ervoor moeten zorgen, dat S.V. Hillegom deze bijzondere periode doorkomt en hopelijk in 2021 weer alle activiteiten kunnen oppakken.

    We rekenen dan ook op ieders solidariteit !