• Beste ouders, trainers en andere betrokkenen,

  We zijn aangekomen in de laatste week van april. En werken toe naar een mooie seizoen-afsluiting voor alle teams.

  Ook kijken we alvast naar volgend seizoen.

  Wie komt in welk team? Hoe verloopt de selectieprocedure? Graag geven we jullie wat meer toelichting hierover.

  Jeugdbeleid
  SV Hillegom heeft in haar Jeugdbeleid als doelstelling dat haar 1e jeugdteams op zo hoog mogelijk niveau voetballen.

  Daarom kiezen we ervoor om de grootste talenten bij elkaar te plaatsen.

  Iedereen seizoen wordt de ontwikkeling van onze jeugdvoetballers op de voet gevolgd. Dit gebruiken we voor de selectieprocedure en teamsamenstelling van het volgende (voetbal)seizoen.

  Selectieprocedure

  De procedure ziet er als volgt uit:

  1. Jeugdtrainers vullen een Ontwikkelingsformulier in (2x) van de spelers van hun team

  2. Deze formulieren leveren ze in bij de Technische Commissie (TC) of Hoofd Opleiding (HO)

  3. De Interne Scouting (IS) gaat deze spelers bekijken - meer-ogen-principe - en geeft advies aan de TC

  4. De TC laat weten welke spelers uit recreantenteams mogen meetrainen met de selectieteams

  5. De trainers van de selectieteams, IS, TC en HO bekijken hoe de nieuwe spelers het doen in de selectie

  6. De TC en HO beslissen wie er in de selectie komt

  7. Begin Mei wordt een voorlopige teamindeling gecommuniceerd

  8. Na het einde van de competitie trainen de selectieteams door voor eventuele laatste beoordeling

   Respect, duidelijkheid en positief

  Nu is dit proces voor de spelers soms wat spannend. Onderlinge competitie, blijdschap en

  teleurstelling horen hierbij.

  En presteren gaat niet zonder plezier. We doen daarom ons best om de communicatie hierover zo respectvol en duidelijk mogelijk te laten verlopen.

  Belangrijk daarbij is dat jeugdtrainers zich houden aan bovenstaande procedure, onduidelijkheden samen worden besproken en alle betrokkenen de – soms aanwezige - lading rond dit proces eraf halen. 

  Ieder kind is precies goed zoals hij/zij is.

  Kom je dit jaar niet in de selectie, dan krijg je positieve steun van jouw jeugdtrainers, ouders en andere spelers. Dan ga je lekker in een ander team voetballen, word je een nog betere voetballer en probeer je het volgend seizoen weer.

  Als je dit wilt.

  Op naar een mooie seizoensafsluiting.

  Bij de club waar we trots op zijn.

  De Technische Commissie & Hoofd Opleiding

  SV Hillegom