• Informatiegids Jeugdleden

   

   

   

  INFORMATIEGIDS JEUGDLEDEN 2018-2019

  Voorwoord

  Als mensen samen iets doen horen er afspraken gemaakt te worden. Dit geldt voor een gezin en in de maatschappij. Soms zijn dit afspraken die ergens staan geschreven (bijv. wetten of reglementen), maar vaak zijn het ook ongeschreven regels die we in de volksmond fatsoensnormen/omgangsnormen noemen.

   

  Deze regels zijn er niet voor niets, ze zorgen ervoor dat ieder individu binnen een groep weet wat wel en niet kan. Dit heeft als voordeel dat voor ieder individu duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht. Omgekeerd geldt hetzelfde; wat een individu mag verwachten van anderen binnen de groep is dan ook duidelijk.

   

  Dit geeft ieder individu ook het recht om anderen binnen de groep aan te spreken op zijn of haar handelen en gedragingen.

   

  De doelstellingen van de SV Hillegom is dat iedere speler( Selectie en recreatief) op zijn/haar eigen niveau zich op technisch, tactisch, mentaal, fysieke en sociaal gebied optimaal kan ontwikkelen.

   

  Deze doelstelling kunnen we nooit alleen realiseren. Dit is een zaak van de individuele spelers, de club(leiding) maar ook van ouders. Als je met zoveel verschillende mensen moet samenwerken is het goed om van elkaar te weten waar je voor staat en hoe je met elkaar wilt omgaan. Daarom heeft ook S.V. Hillegom een huishoudelijk regelement en gedragsregels voor onze leden opgesteld, zodat we binnen de club in ieder geval weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons naar buiten toe gedragen. Mocht u het volledige huishoudelijk reglement en de gedragsregels willen door lezen kunt u deze vinden onder het kopje club info op onze website www.svhillegom.nl

   

  In dit schrijven willen wij al onze leden en ouders/verzorgers in het kort uitleggen wat wij als club van jullie verwachten en wat u van ons als club mag verwachten het komende seizoen.

   

  Afspraken en regels

  Omgang met elkaar

  1.   Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer/coach en publiek. Er wordt op een normale manier met elkaar omgegaan. Pestgedrag en dergelijken worden niet getolereerd

  2.   Op de voetbal wordt op een normale manier met elkaar gesproken. Gebruik normale taal en spreek mensen op de juiste manier aan. Wanneer je ergens mee zit, praat hier dan over. Als je een probleem hebt en ergens niet mee eens bent, praat hier dan over met je coach of de hoofdleider

  3.   Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijd. Niet altijd kan een trainer/coach of leider erbij zijn.

  4.   Alle spelers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het netjes houden van de kleedkamers.

  5.   De leiders/trainers controleren na afloop de schoonmakers/opruimers van de kleedkamers zowel uit als thuis zelfs bij de JO19 is dit nodig, controleert u ook even het plafond en de douche ruimte of alle shampoo en douche gel weg is.

  6.   Wanneer je geblesseerd bent of terug komt van blessure, geef dan duidelijk aan bij de trainer/coach als er afspraken zijn gemaakt zijn met een arts of fysiotherapeut.

   

  Wedstrijden

  • Van Iedere speler wordt verwacht dat hij/zij op zaterdag of zondag op tijd bij de wedstrijden is. De verzameltijd zal door de leider/coach worden vermeld en kan per wedstrijd verschillen.
  • Doe kettinkjes, horloges, oorbellen, piercings en andere sieraden af, deze kunnen voor jezelf en voor ander een gevaar op leveren tijdens het voetballen. Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kan je op niemand iets verhalen en is de schade voor je zelf.
  • Wij zorgen voor Limonade of thee in de rust deze staan of in de kleedkamer of bij het afhaal loket in de gang. Lege kannen graag weer inleveren bij het afhaal loket in de gang.(denk ook om de kan voor de tegenstander). Glaswerk is verboden in kleedkamer.
  • Afzeggen voor een wedstrijd dient tijdig te gebeuren het is aan de coach/trainer/leider maar standaard wordt gezegd vóór donderdag 20.00 uur per mail/app en bij hoge uitzondering later, in dit geval gebeurd dit telefonisch bij een van de coaches. Weet je nu al dat je bijvoorbeeld in november afwezig bent meld dit dan alvast.
  • Via de mail/app worden men op de hoogte gehouden van de wedstrijden, en eventuele afgelastingen. Wel is het eigen verantwoordelijkheid om zelf ook het wedstrijdprogramma op de site en eventuele afgelastingen in de gaten te houden.
  • Voor uitwedstrijden wordt vanaf het parkeerterrein aan de van de Endelaan vertrokken. Zorg ervoor dat je tenminste 5 minuten voor vertrek aanwezig bent.
  • Iedereen(inclusief de keepers) dient de wedstrijden in volledig clubtenue, op voetbalschoenen en met scheenbeschermers(verplicht) aan te spelen. Voor de teams die A-categorie spelen (selectie teams) het sliding broekje of de kous ophouders die gedragen worden tijdens de wedstrijden dienen dezelfde kleur te hebben als het broekje of de kousen
  • De coach maakt de opstelling en coördineert de wissels bij niet selectie teams zullen hierdoor alle spelers aan spelen toekomen. Onvrede kan na afloop met de coach of eventueel met de hoofdleider / technisch coördinator worden besproken. 
  • Discussies met de scheidsrechter of ruzie met tegenstanders wordt niet geaccepteerd en indien mogelijk direct bestraft met een wissel.
  • Ga nooit tekeer tegen elkaar, iedereen maakt weleens een fout. Herstel elkaars fouten, en coach elkaar in het veld.
  • Geef de moed nooit op, ook al gaat het eens niet goed. Zet je iedere wedstrijd in voor de volle 100%.
  • Eventuele boetes naar aanleiding van kaarten zijn voor rekening van de speler zelf.
  • Sluit bij wedstrijden de kleedkamers af, bij de meeste clubs kun je d.m.v. borg (geld of auto sleutels)een kleedkamer sleutel meekrijgen.
  • Douchen direct na de wedstrijden/trainigen doe je niet alleen voor een goede hygiene, warm water op de huid bevordert onder meer de bloedstroom van je spier naar je  huid waardoor spieren meer tot rust komen en sneller herstellen.
  • De kleedkamers worden na jullie ook weer gebruikt en laat deze daarom schoon achter, in het bezettingsschema van de kleedkamers gaan wij uit van 30 minuten douche en omkleed tijd na wedstrijden.
  • Bij een te kort aan spelers op een wedstrijd dag kan er altijd worden geleend bij andere teams. Per team mogen 3 oudere spelers meedoen mits zij op het wedstrijd formulier kunnen worden opgevoerd. Lukt u niet om genoeg spelers te vinden neem dan contact op met uw hoofdleider!
  • Rode shirts of hesjes(jo8-9/jo10-11) kunnen bij het wedstrijd secretariaat worden opgehaald. Inleveren op dezelfde plek als je het af haalt, graag wel controleren of alle shirtjes zijn ingeleverd. Reserve shirts worden gebruikt als de tegenstander ook in het wit speelt of een ander slecht te onderscheidde shirt.

   

  Trainingen

  • Iedereen dient tenminste 5 minuten voor de start van de training volledig omgekleed aanwezig te zijn op het trainingsveld.
  • Bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen dien je je vooraf telefonisch af te melden bij de trainer/coach of leider. Het niet, of niet tijdig, afzeggen voor een training heeft in principe tot gevolg dat een speler de eerst volgende zaterdag/zondag als wissel zal beginnen
  • Voor de training omkleden en naar het trainingsveld komen. Na de training douchen, afdrogen en omkleden en de kleedkamer uitgaan. Dus niet langer blijven in de kleedkamer dan nodig is. Douchen en omkleden dient binnen 20 minuten na afloop van de training te gebeuren. 
  • Bij de trainingen dient iedereen gepaste kleding te dragen. Dat wil zeggen sportieve kleding, voetbalschoenen en scheenbeschermers. Wanneer de temperatuur te laag is (onder 10 °C) en de trainers dit aangeven dient iedereen kleding te dragen die beschermt tegen de kou.
  • We mogen voor onze trainingen gebruik maken van trainingsmaterialen van de club. Hier wordt door iedereen op een nette manier mee om gegaan en iedereen helpt na afloop van de training met het opruimen van het veld en de trainingsmaterialen.
  • Er is ruim voldoende trainingsmateriaal aanwezig indien er niets meer op de plank staat kijk dan even of het materiaal dat op dat moment op het veld al gebruikt wordt voldoet aan het geen je wilt gaan gebruiken, zo ja geef aan bij de trainer die er op dit moment mee bezig is dat jij deze trainingsmaterialen graag wil overnemen.
  • Het is niet teogestaan trainingsmateriaal in de lockers te bewaren, deze zijn voor algemeen gebruik.
  • Ieder team heeft een vast gesteld aantal ballen gehad zorgen er voor dat alle meegenomen ballen ook weer terugkomen en opgezocht worden voordat de training afgelopen is. Als er een bal over wordt geschoten kan de betreffende speler deze eerst ophalen voordat deze verder mee kan trainen.
  • Ieder team heeft trainingshesjes gekregen, 11 tallen - 7 van 1 kleur en 1 afwijkende(Kameleon) en de 8 tallen 5 van 1 kleur en 1 afwijkende. Het is de verantwoording van het team om deze gedurende het seizoen zelf te wassen indien nodig(b.v. na natregenen).
  • Bij het gebruiken van losse doeltjes op de kunstgras velden maar ook de kleine doeltjes het verzoek om deze op te tillen en niet te duwen of te slepen dit in verband met scheuren van de grasmat.
  • Na de training dient al het gebruikte materiaal weer te worden verwijderd van het veld. Dus ook de doelen (groot en klein) het bedrijf dat ingehuurd is om de velden te maaien, rollen en borstelen heeft aangegeven dit niet meer te doen en zij zullen dan er gewoon omheen rijden. Help elkaar hier aan te herinneren, en zorg dat het er niets op het veld achterblijft. Ruim dus gerust uw eigen boel op anders zijn de teams die het laatst trainen 10 minuten langer bezig. Mochten er teams een reminder nodig hebben m.b.t. verwijderen van doeltjes/doelen van het veld horen wij dit graag.
  • Het is niet toegestaan op de fiets/scooter tot aan het trainingsveld te rijden. Gebruik de daarvoor bestemde fietsenrekken.

   

   

   

  Ouders

  Trainers, begeleiders steken veel vrije tijd in de begeleiding van de jeugd. Dit wordt soms ondergewaardeerd door ouders. Vandaar dat een beroep wordt gedaan op de ouders om deze mensen te helpen bij de uitoefening van hun taken. Van ouders verwachten wij dat:

   • Zij hun kind stimuleren om te komen trainen en op tijd en uitgerust aanwezig te zijn bij wedstrijden.
   • Zij achter de hekken plaats nemen of achter de 2de lijn bij velden waar geen hek omheen staat. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld wie wil er nu niet dat zijn ouders komen kijken.(dus ook niet in de dug-out of op de middenlijn)
   • Zij hun kinderen en de rest van het team aanmoedigen met een positieve gedachte, ze weten het echt zelf ook wel als ze een foutje gemaakt hebben. Er is niets erger voor een kind dan een ouder langs de kant te hebben staan die constant roept dat je het fout doet.
   • Zij zich normaal gedragen en onthouden van enige racistische uitlatingen en denigrerend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden t.o.v. trainers/coaches, scheidsrechter, tegenstanders en toeschouwers van de tegenpartij. U bent tenslotte wel het visite kaartje van SV Hillegom bij uit en thuis wedstrijden.
   • Af en toe even mee helpen met het plaatsen of het verwijderen van doeltjes van de pupillen velden, zodat de volgende wedstrijd weer snel kan beginnen.
   • Overleggen met de trainer/coach of er misschien dingen zijn die zij mogelijk kunnen overnemen voor de training/wedstrijd. (limonade halen, vlaggen, toezicht houden op warming-up, enzv.)
   • Wanneer een speler het niet eens is met de gang van zaken geven wij er de voorkeur aan dat de speler dit in eerste instantie zelf met de coach bespreekt. Indien ouders een gesprek willen, geven wij de voorkeur om dit op afspraak te doen en niet langs het speelveld of trainingsveld.
   • Zij indien ze in het bezit zijn van een auto en rijbewijs zich beschikbaar stellen om rijden naar uit wedstrijden. De trainer/coach kan hiervoor een schema maken zodat iedereen even vaak rijd en/of even veel kilometers rijd.
   • Pleisters/icepacks indien nodig zijn te verkrijgen bij het wedstrijd secretariaat.
   • Zij (bij) Incidenten/escalatie op en rond het veld uit en thuis graag zo spoedig mogelijk melden bij het wedstrijd secretariaat. We gaan er vanuit dat de leider/trainer/coach dit wel zal doen maar misschien is deze nog even te druk bezig met zijn team.
   • Hun auto parkeren op de parkeerplaats en niet op het complex, ook al bent u laat. Ook het met de auto afzetten of oppikken van kinderen gebeurd op de parkeerplaats en niet op het complex
   • TIP!!  Weet u nu al dat uw kind gedurende dit seizoen een weekend afwezig is meld dit dan direct bij de coach. Niets is zo vervelend dan klaar te staan om te vertrekken en je spelers te kort blijkt te hebben omdat oma plotseling jarig is, of op vrijdag avond laat een appje krijgt dat spelers er niet zijn omdat iedereen plots een weekendje weggaat.

  Wie doet wat

  Leider/trainer/coach:

  1. Ieder team bij SV Hillegom heeft een leider/coach/trainer dit kan een van de vele vrijwilliger van onze club zijn of een ouder. Deze leiders/trainers/coaches zijn verantwoordelijk voor het betreffende team.

   Mocht u vragen hebben over het team, wanneer ze trainen of wanneer ze moeten spelen en waar, kunt u contact opnemen met de leider/coach/trainer.

    

   Indien u vragen verder gaan of u een probleem heeft met de leider/coach/trainer en wat u al heeft geprobeerd te bespreken met de Leider/trainer/coach maar dit volgens u niet voldoende of geen resultaat heeft kunt u contact opnemen met de hoofdleider voor niet selectie teams en Jeugd coördinator voor de selectie teams.

    

   Hoofdleider(recreatie teams):

   Bij SV Hillegom hebben wij voor iedere leeftijd categorie een hoofdleider deze persoon heeft regelmatig contact met de leider/trainers/coaches en is lid van de jeugdcommissie.

   Voor contact gegevens check de website van SV Hillegom onder kopje club info/bestuur en commissies.

    

   Jeugd coördinator (selectie teams)

   Ook voor iedere leeftijden categorie bij SV Hillegom is er een coördinator aangesteld deze coördinatoren vallen onder de technische jeugd commissie.

   Voor contact gegevens check de website van SV Hillegom onder kopje club info/bestuur en commissies.

    

   Wedstrijd secretariaat

   Voor de trainers/leiders/coaches is het wedstrijd secretariaat het aanspreek punt m.b.t. wedstrijdzaken. Bij SV Hillegom hebben we een onderverdelingen gemaakt tussen senioren (20+), Junioren(JO14 t/m JO19) en Pupillen(JO8 t/m JO13). Het wedstrijd secretariaat communiceert met de KNVB m.b.t. (planningen, snipperdag, verzetten van wedstrijden, enz.). tevens zullen zij indien mogelijke een scheidsrechters aanstellen voor de thuis wedstrijden.

    

   Bestuursdienst

   Op de zaterdag en zondag is er bij SV Hillegom een bestuursdienst aanwezig zij zorgen voor ontvangst van de tegenstanders, scheidsrechters en het coördineren van kleedkamer sleutels, reserve shirts, limonade en thee uitgifte. In geval van calamiteiten zullen zij contact leggen met de Wedstrijd secretarissen, politie, ambulance en indien nodig de excessenlijn van de KNVB.

    

   Scheidsrechters

   Scheidsrechters in het algemeen hebben een zeer vervelende taak want je fluit altijd voor de een en tegen de ander. Op het moment dat je fluit is er 1 team blij en 1 team minder blij, echter zonder deze mensen zouden we geen voetbal wedstrijden kunnen spelen, er moet nu eenmaal een scheidsrechter zijn.  Verzoek aan alle leiders onze vaak jonge scheidsrechter te ondersteunen bij calamiteiten en er voor te zorgen dat er geen ouders op de velden staan Niet in de dug-out, niet op de middenlijn en ook niet binnen de afrastring.

    

   Het wedstrijd secretariaat probeert voor iedere wedstrijd een passende scheidsrechter te vinden echter voetballen de meeste van onze scheidsrechters zelf ook daardoor kunnen we soms echt niemand vinden. We vragen een iedere om de website in de gaten te houden en staat er op donderdag avond 22:00 "eigen scheidsrechter" achter je wedstrijd dan is de kans heel klein dat er nog 1 komt, ons verzoek is dan ook om alvast zelf een scheidrechter te regelen. Mocht er om een of andere reden toch nog een scheidsrechter beschikbaar komen laten wij het weten.

    

   Dit seizoen gaan wij beginnen met het laten fluiten van de jeugd selectie spelers(JO13-2007 t/m JO19) bij onze jongste jeugd op kwart en half veld en de lagere teams JO13 en JO14.

   Hierdoor hopen wij een deel van ons scheidsrechters te kort te hebben opgelost.

    

   Vele handen maken licht werk dus zou u zelf af en toe willen fluiten of weet u iemand die zo af en toe zou willen fluiten neem dan contact op met wedstrijd secretariaat

    

   KNVB

   De overkoepelende organisatie waar wij bij zijn aangesloten. De KNVB heeft Nederland onder verdeeld in een aantal regio’s (districten). SV Hillegom ligt op de rand van 2 van deze districten en daardoor hebben wij teams in beide districten zitten (west 1 en west 2). Hierdoor kun je SV Hillegom teams tegen komen van Rotterdam tot Den Helder en van de Zilk tot in Nijkerk.

    

   Vorige seizoen heeft de KNVB de district kantoren in west 1 en west 2 gesloten en alles onder gebracht in Zeist.

   Hierdoor is alles een beetje lastiger geworden om te coördineren, met minder personeel en heel veel clubs, teams en leden, U kunt zich dan ook misschien wel voorstellen dat zij de regels een flink stuk hebben verscherpt, om alles in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat alle wedstrijden worden verwerkt, tuchtzaken worden afgehandeld en de nieuwe wedstrijden weer worden klaar gezet. Voor het grootste deel gaat alles nu digitaal, maar toch blijft af en toe handmatig ingrijpen nodig.

    

   Wedstrijdzaken:

   Een van de regels die is aangepast is het verzetten van wedstrijden, tot 14 dagen voor de wedstrijd kan ons wedstrijd secretariaat indien nodig de aanvangstijd van thuis wedstrijden wijzigen en verzoeken tot het spelen op een ander tijdstip of in een andere weekend bij de tegenstander aanvragen.

   Dit laaste kan alleen als de tegenstander het hier mee eens is anders is het niet mogelijk.

    

   Wanneer het echt niet anders kan kunnen we een verzoek indienen bij de tegenstander om de wedstrijd door de weeks te spelen. Deze verzoeken moeten dan wel gegrond zijn de reden mijn beste speler(ster) is er niet, ik heb geen wissels of maar 10 man/vrouw worden niet gehonoreerd (bij te kort speler probeer te lenen bij andere teams lukt dit niet neem dan ruim op tijd contact op met uw hoofdleider of coordinator) Verzoeken tot verzetten van een wedstrijd kunnen uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd worden aangevraagd bij de tegenstander.

    

   Dit seizoen is er weer per team 1 snipperdag aan te vragen (uiterlijk maandag 22:00 de week van de wedstijd). Denk erom dit kan alleen tot 1 maart na 1 maart kun je geen snipperdag meer aanvragen.

    

   Boetes

   Spelregelbewijs is verplicht voor alle JO19-JO18 spelers heb je geen spelregelbewijs en speel je toch riskeer je een boete van 200 euro!

   Ouders zou u bij uw kind kunnen informeren of hij al geslaagd is!

    

   Boetes voor komende seizoen die door de KNVB worden geïncasseerd bij het niet na komen van de regels:

  • Niet tijdig afmelden/ niet opkomen dagen (jeugd)
  • 1x €40,00+ €26,00 administratiekosten
  • 2x €80,00+ €26,00 administratiekosten
  • 3x €120,00+ €26,00 administratiekosten +3 pnt aftrek
  • Bij niet op komen dagen na 1 maart worden deze kosten verdubbeld
   Deze kosten zullen ook op de betreffende teams worden verhaald, dit gebeurde vorig jaar al bij de senioren maar dit jaar zal dit ook bij jeugd gaan gebeuren. Dus nooit op eigen initiatief wedstrijden afzeggen of verzetten altijd overleg met wedstrijd secretariaat. 
  1. Tucht

   Helaas komt het wel eens voor dat er rode kaart of een andere straf wordt opgelegd door de scheidsrechter of de KNVB. De betreffende speler krijgt hierover een mail van de KNVB met hier in de voorgestelde straf en de kosten. Voordat u reageert neem eerst contact op met de leider/trainer/coach en het wedstrijd secretariaat.

   Kosten voor kaarten opgelopen in de wedstrijden tijdens de competitie worden verhaald op de speler, hiervoor zal hij/zij een mail ontvangen van SV Hillegom met het verzoek tot betalen.

   Directe rode kaarten tijdens vriendschappelijke wedstrijden zullen binnen sv Hillegom ook worden bestraft conform de vastgestlede straf eis van de KNVB.

    

   Spelerspas

   In de wedstrijdzaken app van de KNVB kunt de spelers pas van uw kind vinden.

   Ons verzoek is om een recente pas foto te up-loaden zodat uw kind herkenbaar is voor de scheidsrechter. Dus geen actie foto, groepsfoto of vakantie foto maar een portret foto.

   De foto kunt u opvoeren en wijzigen tot 31 oktober hierna wordt dit afgesloten en kan alleen via de ledenadminstratie het verzoek bij KNVB worden ingediend om de foto te wijzigen.

    

   Voor het inloggen van de wedstrijdzaken app heeft de club uw juiste e-mail adres nodig, u kunt namelijk alleen inloggen als het e-maildres wat u gebruikt overeenkomt met de gegevens in ons ledenbestand bij de KNVB.

    

   In de wedstrijdzaken app kunt u ook alle wedstrijden zien en kun je aangeven wie er moeten/kunnen spelen, rijden bij uitwedstrijden en eventueel de wastas mee naar huis krijgen.

    

   Spelregels voetbal

   JO8-JO9-JO10 spelen op een kwart veld met 5 spelers en 1 keeper. Ouders blijven achter de hekken. Er wordt bij deze competities geen klassement gepubliceerd door de KNVB.

   Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit.

   De zijlijn is de uitgangspositie van de spelbegeleider, als het spel hierom vraagt staat het hem/haar altijd vrij om het veld in te bewegen.

   De spelbegeleider heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen.

    

   Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een spelbegeleider bevinden.

   Trainers/coaches en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij één van de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider geeft dan toestemming om het speelveld te betreden.

   Aftrap: De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanuit de aftrap.

   Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten vanaf de grond.

   Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepakt worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op 7 meter afstand van de achterlijn.

   Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. Uit een hoekschop kan direct gescoord worden. Keepersgebied: Er wordt geadviseerd om het keepersgebied te markeren op de zijlijn ?? 7 meter vanaf de achterlijn ?? met twee afwijkende gekleurde pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben.

   Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting

   Uitbal: Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. Er kan dus niet direct gescoord worden vanuit een uitbal.

   Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot uitgevoerd worden.

   Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de handen te schieten.

   Doelpunt: Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft.

   Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.

   Strafschop: Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. De afstand is 7 meter.

   Speeltijd De speeltijd voor O.8 en O.9 is 2x 20 minuten. De speeltijd voor O.10 is 2x 25 minuten.

   Time-out Per helft vindt er bij O.8 en O.9 na 10 minuten en bij O.10 na 12,5 minuten een time-out plaats van maximaal 2 minuten. De time-out wordt door de spelbegeleider aangegeven door middel van een fluitsignaal, op het moment er 10 minuten verstreken zijn en er geen scoringskans is. Na de time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had.

   Rituelen De spelbegeleider kan een rol spelen in het stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd.

   Strafschoppen na afloop: Na afloop van de wedstrijd kunnen er door beide teams strafschoppen worden genomen vanaf 7 meter. Voor pupillen is het nemen van een strafschop elke keer weer een mooie afsluiting van een wedstrijd. Dit geldt voor de spelers van het winnende team, maar zeker ook voor de spelers van het team dat de wedstrijd verloren heeft.

    

   JO11 en JO12 met ingang van dit seizoen spelen op bijna een half veld met 7 spelers en 1 keeper. Ouders blijven achter de hekken. (veld is 5 meter smaller, het is aan de club hoe ze dit kenbaar maken kan met strips, pilonnen, hoedjes of lijnen)

   Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap. Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

   Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.

   Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.

   Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.

   Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen.Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die indribbelt.

   Vrije bal: Een vrije bal mag met een pass, in dribbelen, of geschoten worden.

   Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.

   Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.

   Speeltijd De speeltijd bij Onder 11 en Onder 12 is 2 x 30 minuten.

   Time-out De time-out vindt plaats halverwege iedere helft (tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal). De time-out duurt ongeveeer twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de timeout wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had.

   Rust Na 30 minuten vindt de rust plaats van maximaal 15 minuten.

   Keepersgebied Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op de zijlijn - ter hoogte van de zijkant van de 16 meter - met twee afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben en tot waar de achterbal genomen mag worden.

   Buitenspel De buitenspelregel is niet van toepassing.

   Uitslagen en ranglijsten De KNVB publiceert de wedstrijduitslagen en ranglijsten. Begeleiding De wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter van minimaal 13 jaar.

   Balmaat De KNVB adviseert om met een balmaat 5, van 320 gram, te spelen(rode derdystar bij SV Hillegom).

   Rituelen Spelers schudden voorafgaand aan de wedstrijd handen met elkaar en geven elkaar na afloop een high five als dank voor een leuke wedstrijd.

   Strafschop (9 meter) Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Na afloop van de wedstrijd nemen de teams strafschoppen tegen elkaar

    

   JO13 t/m JO19 Deze spelen op een groot veld en ook hier blijven de ouders achter de hekken of de dubbele lijn op de velden waar geen veld afzetting is.

   Teams: Deze teams bestaan uit 10 spelers en 1 keeper, in de wedstrijdzaken app mogen maximaal 16 spelers worden aangemeld per wedstrijd.

   Speeltijd verschilt per leeftijd

   JO13 spelen 2x 30 minuten en hebben15 minuten rust

   JO14 en JO15 spelen 2x 35 minuten en hebben 15 minuten rust

   JO16 en JO17 spelen 2x 40 minuten en hebben 15 minuten rust

   JO18, JO19 en senioren spelen 2x 45 minuten en hebben 15 minuten rust

   Hoekschop JO13 neemt de hoekschop vanaf de achterlijn tussen de 16meter lijn en de zijlijn. Overige leeftijden nemen de hoekschop vanaf de hoekvlag

   Doeltrap achterbal JO13 neemt deze van af de 16 meterlijn. Overige leeftijden vanaf de 5 meterlijn

   Buitenspel Voor alle leeftijden geldt de buitenspel regel

   Aftrap:  De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.

   Terugspeelbal:  Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, volgt een indirecte vrije trap. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

   Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de handen te schieten

   Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in in te gooien vanuit de nek met beide voeten op de grond en niet in het veld. Bij het ingooien kun je nooit buitenspel staan.

   Vrije schop deze kan direct of indirect worden gegeven scheidsrechter geeft dit middels handgebaar aan.(arm omhoog is indirect, dus niet direct scoren, arm horizontaal is direct, dus wel direct scoren). Afstand tegenstander bij vrije schop is minimaal 9 meter.

   Strafschop (9.15 meter)  Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

   Wissels: Alle leeftijden B-categorie(2det/m 5de klasse) teams mogen zo vaak wisselen als ze willen en ook doorwisselen waarbij een reeds gewisselde speler nogmaals het veld in gaat. A-categorie(hoofdklasse,en 1e klasse Jeugd) teams mogen maximaal 5x wisselen en een gewisselde speler mag niet terug het veld in. Wisselen gebeurd tijdens een dood spel moment en de scheidrechter moet hier toestemming voor geven.

   Straffen: Gele kaart B categorie speler krijgt direct tijdstraf JO13  5 minuten en overige 10 minuten. 2de gele kaart in 1 wedstrijd is Rood en betekend dat speler het veld moet verlaten.

   Voor A- categorie geldt gele kaart doorspelen maar boete, 2de gele kaart is rood en de speler moet hoger boete betalen en veld verlaten. Haalt een speler uit de A categorie gedurende het seizoen meerdere gele kaarten zal hij na de 5de kaart 1 wedstrijd schorsing krijgen,en hier na bij iedere volgende kaart nog een wedstrijd.

   Direct rood bij zowel A als B categorie speler direct veld en dugout verlaten en krijgt hiervoor een boete en een tuchtstraf, hoogte van de staf hangt af van het vergrijp.

   Begeleiding De wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter die geholpen wordt door een grensrechter van ieder team.

   Uitslagen en ranglijsten De KNVB publiceert de wedstrijduitslagen en ranglijsten.

   Voor het volledige spelregel overzicht verwijzen wij u naar de website van de knvb.

   https://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-1-juli-2017

    

    

    

    

   Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen of suggeties hebben kunt u altijd contact opnemen met de hoofdleiders, coordinatoren en wedstrijd secretarissen.

   Voor mail adressen en telefoon nummers verwis ik u naar de contact informatie pagina op de website.