• Met groot genoegen kondigen we aan dat Inge Colson zich als vrijwilligerscoördinator gaat bezighouden met het beheer en de ontwikkeling van ons vrijwilligersbeleid. Met meer dan 300 actieve vrijwilligers begrijpen we het immense belang van hun bijdrage aan onze club.

    In haar nieuwe functie zal Inge primair verantwoordelijk zijn voor het vormgeven en uitdragen van ons vrijwilligersbeleid. Hoewel de directe werving en plaatsing van vrijwilligers primair de verantwoordelijkheid blijft van de individuele commissies, zal Inge een ondersteunende rol spelen, gericht op het bevorderen van samenwerking, begeleiding en deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. Haar inzet in de jeugdcommissie en haar professionele ervaring zullen hierbij van grote waarde zijn.

    We zijn ervan overtuigd dat Inge, in nauwe samenwerking met alle commissies, een frisse en dynamische impuls zal geven aan het vrijwilligersbeleid van SV Hillegom, rekening houdend met de veranderende tijden en behoeften van onze vrijwilligers. In de rol van vrijwilligerscoördinator neemt zij inmiddels vanaf april 2024 deel aan de bestuursvergadering.

    We kijken uit naar de bijdragen van Inge aan het bestuur en de positieve impact die zij zal hebben op onze vrijwilligersgemeenschap.

    Met sportieve groet,

    Het Bestuur van SV Hillegom