• Hieronder plaatsen wij de agenda voor de Algemene Leden Vergadering van 28 oktober as.

  We starten om 20.00 uur en streven ernaar uiterlijk 22.00 uur afgerond te hebben om daarna met elkaar een drankje te nuttigen.

  Ter voorbereiding zijn de notulen van de ALV 2018 en het voorstel voor een vrijwilligersbeleid, door leden op te vragen bij de secretaris Brigitte van Buggenum en de financiƫle stukken bij de penningmeester Jaap vd Post. Zie de website voor emailadressen.

  De bestuursverkiezing is 1 van de onderwerpen op de agenda, eventuele tegenkandidaten of kandidaten voor de vacature van voorzitter van de Jeugdcommissie kunnen zich melden bij het bestuur tot aan het begin van de vergadering.

  We zien u graag de 28e.

   AGENDA

  1.       Opening vergadering
  2.       Goedkeuring notulen van vorige vergadering dd 22-10-18
  3.       Verslag en verantwoording, door de penningmeester
  4.       Verslag kascommissie
  5.       Verslag seizoen 2018-2019, door de voorzitter
  6.       Lopende zaken:  

  • Voorstel vrijwilligersbeleid

   7.       Goedkeuring verslagen en decharge bestuur

            PAUZE

   8.      Bestuurlijke zaken

  1. Verkiezingen bestuur 2019-2022

    • Bestuurstermijn Voorzitter is afgelopen, Han van den Hof stelt zich herkiesbaar
    • Bestuurstermijn Penningmeester is afgelopen, Jaap van der Post stelt zich herkiesbaar
    • Bestuurstermijn Secretaris is afgelopen, Brigitte van Buggenum stelt zich herkiesbaar voor de periode van 1 jaar
    • Bestuurstermijn Voorzitter jeugdcommissie is nog niet afgelopen, maar Rob Stroombergen heeft aangegeven te stoppen, vacature vacant
    • Bestuurstermijn Voorzitter Handbalcommissie is afgelopen, Jack Koster stelt zich herkiesbaar
    • Bestuurstermijn Voorzitter Seniorencommissie is afgelopen, Harry Kleijn stelt zich herkiesbaar
    • Bestuurstermijn Voorzitter technisch Jeugdbeleid is afgelopen, Matty van Veen stelt zich herkiesbaar 
   • Nb. Eventuele tegenkandidaten of kandidaten voor de vacature kunnen zich tot het begin van de vergadering opgeven bij het bestuur

   9.       Begroting seizoen 2019-2020, door de penningmeester

             1.      VIII. 100 Jaar voetbal in Hillegom
             2.      IX. Rondvraag
             3.      X. Sluiting en aansluitend borrel