• Vanaf 11 mei zijn de overheidsmaatregelen iets versoepeld, hetgeen betekent dat, in navolging van de jeugd, ook de seniorenvoetballers (19 jaar en ouder) ook weer het veld op mogen om te trainen. Wedstrijden zijn nog steeds uitgesloten en de 1,5 meter afstand moet ten alle tijden worden bewaard.

  De afgelopen paar dagen hebben we aan een protocol gewerkt om het mogelijk te maken dat de senioren vanaf 14 mei weer kunnen trainen. De Gemeente Hillegom heeft inmiddels akkoord gegeven, dus we kunnen starten!

   

  Volgens het protocol hebben ons te houden aan de volgende regels:

  - Gebruik het gezonde verstand: heb je ziekteverschijnselen of behoor je tot een risicogroep: blijf dan thuis;

  - De 1,5 meter afstand moet ten alle tijden worden betracht. Dus alleen oefenvormen trainen, geen partijvormen. (Wij hebben de aanvoerders van de teams zonder trainer reeds gewezen op oefenstof zoals door de KNVB aangeboden. Bereid je training goed voor);

  - Er wordt getraind volgens een trainingsrooster (zie bijlage) waarop per team de trainingstijd en veldindeling wordt vermeld. Bestudeer deze goed, zodat je precies weet hoe laat en op welk veld je team traint;

  - Tussen de trainingen wordt 15-30 minuten vrij gehouden voor het ordelijk wisselen van de teams;

  - Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar het sportpark en verlaat het park direct na de training;

  - Bij het betreden van het sportpark volg je de uitgezette looproute direct naar de ingang van je trainingsveld;

  - De accommodatie is gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen, de beheerdersruimte en de EHBO ruimte;

  - Spelers en trainers komen daarom omgekleed naar de vereniging en douchen thuis;

  - Alleen de trainer, aanvoerder of leider (1 persoon per team) kan de hem vooraf aangewezen kleedkamer in om trainingsmateriaal op te halen;

  - De overige spelers gaan bij aankomst op het sportpark direct naar het aangewezen veld;

  - Materiaal wordt na iedere training gereinigd met ontsmettingsmiddel

  We gaan dit protocol met elkaar uitvoering geven, dit vraagt van ons allemaal inzet:

  - Sanitaire voorziening is open, maar probeer daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Ga nog even thuis naar het toilet voordat je naar de vereniging komt en was ook thuis nog even je handen

  - Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de dienstdoende vrijwilligers / toezichthouders.

   

  Als we ons allemaal houden aan deze regels kunnen we het trainen in tijden van Corona tot een succes maken. Hoe dan ook: ondanks de beperkte omstandigheden zijn wij blij om iedereen, na 2 maanden van stilzitten, weer actief bezig te kunnen zien op het sportpark en wij wensen iedereen veel plezier op de trainingen.

   

  Bestuur en commissie seniorenvoetbal SV Hillegom

   

  Complete schema senioren incl jeugd. 

  https://www.svhillegom.nl/wp-content/uploads/Trainingschema-mei-2020-compleet-15-5-2020.pdf

   Complete schema senioren

  https://www.svhillegom.nl/wp-content/uploads/Trainingsrooster-mei-2020-senioren-per-team.pdf