• Opzeggen lidmaatschap

  OPZEGGING LIDMAATSCHAP VOOR 15 mei. Overschrijvingen naar andere club voor 31 mei.

  Aan het eind van het voetbalseizoen zijn er altijd spelers die willen stoppen met voetbal cq handbal. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer maar wij willen dit wel graag op tijd weten.

  Te laat of onjuist afmelden kan er toe leiden dat wij bij aanvang van het nieuwe seizoen teams moeten terugtrekken en dat onze ledenadministratie bij de NHVB en KNVB niet meer klopt. Het niet tijdig melden van wijzigingen in het ledenbestand kost onze vereniging bovendien veel geld. Daarnaast leidt dit voor de diverse verantwoordelijke commissies tot onnodig veel extra werk.

  In het geval u het lidmaatschap wilt opzeggen vragen wij u het volgende in acht te nemen.

  Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit SCHRIFTELIJK (of per email) vóór 15 mei bij het secretariaat a.i. melden.


  Secretaris SV Hillegom a.i.

  J. van der Post
  Alb. Verweylaan 97,
  2182 PS Hillegom

   svhillegom@live.nl

   

  Bij afmeldingen ná 15 mei zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht.

  Tot slot willen wij u erop wijzen dat, zonder bovenstaande betaling, niet binnen 5 jaar bij een andere vereniging gevoetbald kan worden. De KNVB vereist namelijk een overschrijving met goedkeuring van de vereniging waar u voor het laatst uw sport heeft uitgeoefend.

  Het Hoofdbestuur