•  Aan het eind van het voetbalseizoen zijn er altijd spelers die willen stoppen met voetbal cq handbal. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer, want wat is er leuker dan met een team een sportieve prestatie te leveren? Als je dan toch besluit te stoppen , dan willen wij dit wel graag op tijd weten. 

  Te laat of onjuist afmelden kan er toe leiden dat wij bij aanvang van het nieuwe seizoen teams moeten terugtrekken en dat onze ledenadministratie bij de NHVB en KNVB niet meer klopt. Het niet tijdig melden van wijzigingen in het ledenbestand kost onze vereniging bovendien veel geld. Daarnaast leidt dit voor de diverse verantwoordelijke commissies tot onnodig veel extra werk.

  In het geval u het lidmaatschap wilt opzeggen vragen wij u het volgende in acht te nemen.

  Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit SCHRIFTELIJK (of per email) vóór 15 mei bij het secretariaat melden.
  Die moet altijd schriftelijk gebeuren. Mondelinge afmeldingen bij leider, trainer of bestuurslid zijn niet geldig. 
  U kunt zich afmelden door het sturen van een e-mail of brief aan het secretariaat:

  Jolanda Bouckaert 
  Hertog Reynout 34
  2181 WD Hillegom

  e-mail: svhillegom@live.nl

  Bij afmeldingen ná 15 mei zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht.