•  

  We zitten op dit moment nog volop in de coronacrisis. Alle sporters hebben er meer of minder mee te maken. Vooral de jeugd heeft het getroffen, want zij trainen wekelijks en spelen regelmatig een onderlinge wedstrijd. De senioren > 27 jaar mogen nog steeds geen onderlinge wedstrijdjes spelen, maar trainen in ieder geval wel. Of we dit seizoen nog in de regiocup gaan voetballen is nu nog niet duidelijk. Wij hopen natuurlijk van wel! Het nieuwe seizoen gaat eind augustus van start en wij rekenen erop dat we dan aan een gewonen competitie kunnen beginnen. Net als u kijken wij daar reikhalzend naar uit.

  ---------

  Aan het eind van het voetbalseizoen zijn er altijd spelers die willen stoppen met voetbal cq handbal. Natuurlijk vinden wij dit erg jammer maar wij willen dit wel graag op tijd weten.

  Te laat of onjuist afmelden kan er toe leiden dat wij bij aanvang van het nieuwe seizoen teams moeten terugtrekken en dat onze ledenadministratie bij de NHVB en KNVB niet meer klopt. Het niet tijdig melden van wijzigingen in het ledenbestand kost onze vereniging bovendien veel geld. Daarnaast leidt dit voor de diverse verantwoordelijke commissies tot onnodig veel extra werk.

  In het geval u het lidmaatschap wilt opzeggen vragen wij u het volgende in acht te nemen.

  Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen moeten dit SCHRIFTELIJK (of per email) vóór 15 mei bij het secretariaat melden.

  Brigitte van Buggenum
  Kwekerij 2
  2182AG Hillegom
  06-53216764
  svhillegom@live.nl

  Bij afmeldingen ná 15 mei zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht.