•  

  Reglement 7 tegen 7 SV Hillegom

   

   

   

   

  1. Eigen competitie

  Er wordt uitsluitend tegen andere teams van SV Hillegom gespeeld, op het terrein van SV Hillegom.

   

  2. Inschrijven

  Je kunt je individueel opgeven maar ook zelf een team formeren en aanmelden. Per team dien je minimaal twaalf spelers op te geven en gedurende het seizoen ook minimaal 12 vaste spelers te houden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 7tegen7@svhillegom.nl of mondeling bij iemand van de organisatie. Je krijgt dan één of desgewenst meer inschrijvingsformulieren. Mocht je vragen hebben, kun je deze ook stellen via dit e-mail adres of bij iemand van de organisatie.

   

  3. Lidmaatschap en contributie

  Voor deelname is lidmaatschap van SV Hillegom en van de KNVB vereist. De contributie wordt jaarlijks door de vereniging vastgesteld.

   

  4. Leeftijd

  De spelers moeten 35 jaar of ouder zijn, of de leeftijd van 35 jaar vóór 31 december van het lopende seizoen hebben bereikt.

   

  5. Spelersaantal

  Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman. Teams mogen doorlopend wisselen. Het aantal wisselspelers is onbeperkt.

  Indien tijdens de wedstrijd in het scoreverloop een verschil van 3 doelpunten ontstaat, mag het team dat achter staat een extra speler opstellen. Het wordt dan 8 tegen 7. Mocht het verschil 6 goals worden, mag het team dat achter staat ervoor kiezen om nog een speler op te stellen. Het wordt dan 9 tegen 7. Als het verschil weer kleiner wordt, zal er evenredig telkens weer een speler worden verwijderd. Als er geen wisselspelers (meer) zijn, mag de extra speler een reservespeler van het andere team zijn (dat voor staat) of eventueel een wisselspeler van een ander veld. Als er spelers te kort zijn, mogen invallers meedoen, die ook minimaal 35 jaar moeten zijn. De invallers dienen op het wedstrijdformulier te worden ingevuld. Om eventueel een groot niveauverschil te beperken, mogen te allen tijde teams gemixt of spelers uitgewisseld worden. Ook kan tijdens de rust door de aanvoerders worden besloten om de stand zo te laten en de tweede helft te mixen.

  6. Kleding

  Een team is verplicht te spelen in het standaard clubtenue van de SV Hillegom (wit shirt, blauwe broek, blauwe kousen). Tenues zijn te bestellen bij de webshop van de vereniging. Indien een team een sponsor heeft, zal dit via de sponsorcommissie van SV Hillegom moeten lopen. Gesponsorde teams mogen in een andere kleur shirt spelen. De kleur van het shirts kan uitsluitend in overleg met de commissie seniorenvoetbal worden vastgesteld De blauwe broek en blauwe kousen zijn standaard voor alle teams. In het geval dat 2 teams met dezelfde kleur shirt tegen elkaar spelen, zorgt de vereniging voor hesjes met een afwijkende kleur voor het eerstgenoemde team. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

   

  7. Wedstrijden en tijden

  Er wordt gemiddeld één keer per twee weken gespeeld. Het kan voorkomen dat er weken achter elkaar wordt gespeeld of dat er meerdere tussenliggende weken zijn. Er komt een wedstrijdschema voor het hele seizoen.

  De speelduur is 2 x 30 minuten. Na 30 minuten wordt gewisseld van speelhelft en wordt ongeveer 5 minuten gepauzeerd. Er wordt niet naar de kleedkamer gegaan in de rust, behalve voor verzorging, toiletbezoek e.d. Er zal in principe gespeeld worden op zaterdagmiddag van 15:00 tot 16:05 uur, maar bij omstandigheden of bezette velden, kan dit eerder of later worden. De spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.

  Voor de waarneming van de speeltijd wordt een wedstrijdklok gebruikt. Het eerstgenoemde team haalt de klok op bij het wedstrijdsecretariaat, bedient deze, en brengt deze weer terug.

   

  8. Verzetten van wedstrijden

  Mocht een team onverhoopt niet voldoende spelers hebben, kan er een beroep worden gedaan op invallers, die ook minimaal 35 jaar dienen te zijn. Hierbij dient er zoveel mogelijk naar spelers van andere teams gezocht te worden of andere leden van SV Hillegom. Alleen in het uiterste geval kan er verzet worden, mits de tegenstander en de club hiermee akkoord gaan. Mocht dit niet lukken, zal er een 3-0 nederlaag voor het afzeggende team worden genoteerd.

   

  9. Aankomst team en spelerslijst

  Bij aankomst meldt iemand namens het team zich bij het wedstrijdsecretariaat en vult het wedstrijdformulier in. De vereniging stelt een bal ter beschikking.

   

  10. Velden en doelen

  Er wordt gespeeld op een half voetbalveld en er wordt gebruik gemaakt van bestaande E- en F-pupillendoeltjes. In principe wordt op een kunstgrasveld gespeeld, maar er kan worden uitgeweken naar een natuurgrasveld. In het geval van veldafgeslastingen hebben de elftallen van de vereniging die voor de reguliere KNVB-competitie uitkomen, voorrang bij de veldindeling.

   

  11. Scheidsrechter

  In principe wordt gespeeld zonder scheidsrechter. In onderling overleg kan besloten worden om een scheidsrechter aan te stellen of bijvoorbeeld een wisselspeler te laten fluiten. Mocht een van beide aanvoerders het hier niet mee eens zijn, wordt er zonder scheidsrechter gespeeld.

  Er wordt niet gespeeld met assistent-scheidsrechters. Na afloop zorgen de aanvoerders ervoor dat de bal wordt terug gebracht. Er wordt niet met gele en rode kaarten gespeeld. De eventuele scheidsrechter heeft wel de bevoegdheid om iemand, na één of meerdere waarschuwingen, verplicht te laten wisselen waarna hij niet meer mag terugkeren (te vergelijken met een gele kaart). Ook heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om iemand uit het veld te sturen, zonder te wisselen (te vergelijken met een rode kaart).

   

  12. Spelregels

  De normale spelregels van het veldvoetbal zijn van toepassing, met de volgende opmerkingen en uitzonderingen:

  - De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenpartij

  moet een afstand van minimaal 7 meter in acht nemen.

  - Buitenspel is niet van toepassing.

  - De afstand van de doellijn tot de penaltystip bedraagt 8 meter.

  - Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoekpunten.

  - Er mogen geen slidings en tackles worden gemaakt.

  - Bij een uitbal wordt de bal met de voet weer in het spel gebracht.

  - Bij vrije trappen geldt een minimale afstand van 7 meter. Vrije trappen mogen altijd in 1 keer worden genomen.

  - De keeper mag de bal tot (ongeveer) 5 meter vanaf het doel in zijn handen pakken.

   

  13. Uitslagen en stand

  Na afloop zorgen de aanvoerders van beide teams ervoor dat het wedstrijdformulier wordt ingevuld en ondertekend. Indien een team op het tijdstip van aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is op het veld, wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 3-0.

  Er wordt een stand bijgehouden. Bij voldoende teams, kan met verschillende poules worden gespeeld, waartussen teams kunnen promoveren en degraderen. Wanneer twee ploegen gelijk eindigen is het onderling resultaat doorslaggevend. Mocht dat ook gelijk zijn, worden er op de laatste wedstrijddag strafschoppen genomen. Het doelsaldo is derhalve niet relevant.

   

  14. Competitieleiding

  De competitieleiding wordt aangesteld door de commissie seniorenvoetbal van de vereniging. De competitieleiding is belast met de organisatie van deze competitie en ziet er op toe dat alles volgens dit reglement verloopt.

   

  15. Sportiviteit

  Het doel van de competitie is gezelligheid. Onsportief gedrag zoals harde overtredingen, schelden en vloeken, wordt niet getolereerd. Als dergelijk gedrag wordt geconstateerd, dient dit bij de competitieleiding te worden gemeld. Spelers kunnen een waarschuwing krijgen of voor één of meerdere wedstrijden worden geschorst. In dat geval vindt geen restitutie van contributie plaats.

   

  16. Reglement

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie seniorenvoetbal van de vereniging. Indien een team of afzonderlijke leden van een team zich niet houden aan onderhavig reglement kan dit uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.

   

   

  september 2023