• Aangepaste richtlijnen bij bezoek aan de accommodatie en wedstrijden

  2 okt 2020 Beheerder
 •  

   

  Protocol Covid-19 S.V. Hillegom

  Update naar aanleiding van de op 29 september 2020 genomen maatregelen :

  • Ondanks het dringende verzoek om thuis om te kleden en te douchen is er vooralsnog een aantal kleedkamers beschikbaar. Het is echter niet toegestaan om na afloop van de training of een wedstrijd meegebrachte alcoholische dranken in de kleedkamer te nuttigen. Hou het verblijf in de kleedkamer zo kort mogelijk en verlaat direct daarna het sportcomplex. Alleen op die wijze zijn wij in staat de kleedkamers open te houden.

  • Wij verlenen toegang tot ons sportcomplex aan bezoekende verenigingen aan de begeleiding van die teams en maximaal 5 voor het vervoer zorgende chauffeurs.

  • Vervoer naar uitwedstrijden geldt de verplichting vanaf 13 jaar in de auto een mondkapje te dragen.

  • Stelregel is 10 minuten voor de aanvang van de training of wedstrijd op het sportcomplex aanwezig zijn. De aanvangstijd van een wedstrijd wordt bepaald door het al dan niet hebben van een voorafgaande wedstrijdbespreking en/of warming-up.

  Daarnaast dient iedereen zich aan de hieronder genoemde basisregels te houden.

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Dus spelers/trainers die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) komen niet naar de training c.q. wedstrijd.

  • Spelers/trainers, die positief getest zijn, of waarvan een gezinslid bewezen positief besmet is, komen niet naar de training c.q. wedstrijd.

  • Spelers/trainers/vrijwilligers/chauffeurs, die om welke reden dan ook, in quarantaine moeten verblijven komen niet naar de training c.q. wedstrijd.

  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers.

  • Probeer drukte te vermijden.

  • Was vaak je handen.

  • Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig je handen.

  • Voor alles geldt gebruik je gezond verstand.

   

  Volg de aanwijzingen van de toezichthouders op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan betekenen, dat je de toegang van het sportpark wordt ontzegd. Met inachtneming van de hiernavolgende regels, hopen wij iedereen een veilig verblijf op Sportpark de Zanderij te kunnen bieden.

  Toegang op en vertrek van het sportpark:

  • Volg de looplijnen op de toegangsweg en in de kleedkameraccommodatie.

  Speelvelden: In ieder geval is tot 20 oktober het sportcomplex niet voor publiek toegankelijk. Mocht daarna bezoek weer mogelijk zijn, dan gelden de volgende regels.

  • Maximaal 250 toeschouwers langs een speelveld. Er zal dan geen placering plaatsvinden. De 1,5 meter afstand dient in acht te worden genomen.

  • Sprake van meer dan 250 toeschouwers, dan zal registratie/ placering en de gezondsheidscheck plaatsvinden.

  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

  • Wisselspelers en technische staf mogen zich binnen de afrastering bevinden en tellen niet mee voor het aantal van 250. Wel nemen zij ook de 1,5 meter afstand in acht, voor zover sprake is van 18 jaar en ouder. In de dug-outs is slechts een drietal zitplaatsen beschikbaar. Naast de dug-outs zijn stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar beschikbaar.

  • De tribune biedt rekening houdend met 1,5 meter afstand, slecht 45 zitplaatsen. In beginsel kunnen deze alleen worden gebruikt door minder-validen en oudere personen. In ieder geval kunnen enkel de gemarkeerde zitplaatsen worden benut.

  Kleedkamers:

  • Het streven is zowel bij wedstrijden als trainingen per team van spelers vanaf 18 jaar 2 kleedkamers beschikbaar te stellen. Daarmee kan de 1,5 meter afstand worden gewaarborgd.

  • Als er geen 2 kleedkamers per team beschikbaar zijn, zal het omkleden in blokken van 7 personen moeten gebeuren.

  • Het vorenstaande geldt eveneens voor het gebruik van de doucheruimten.

  • Voor teams van spelers jonger dan 18 jaar zijn de hierboven genoemde regels niet van toepassing. Zij kunnen tezamen 1 kleedkamer gebruiken.

  • S.V. Hillegom adviseert echter zoveel als mogelijk thuis om te kleden en zeker in geval voor trainingen in sportkleding naar de club te komen.

  • Gebruik na het verlaten van de kleedkamers de looproute links, richting de uitgangen naar het hoofdveld

  Kantine:

  Vooralsnog gesloten tot 20 oktober 2020, na heropening gelden de navolgende regels:

  • Gebruik in de kantine de looplijnen:

  • Staan in de kantine is niet toegestaan en er dient van zitplaatsen gebruik te worden gemaakt.

  • Het verplaatsen van meubilair is niet toegestaan.

  • Rekening houdend met de 1,5 meter afstand, zijn er ongeveer 85 zitplaatsen in de kantine. Geen zitplaats meer beschikbaar? Helaas dan geen toegang tot de kantine.

  • Ook op het terras is staan niet toegestaan en geldt een maximum van 95 zitplaatsen en ook hier geen zitplaats, dan ook geen toegang tot het terras.

  • Betaal zoveel mogelijk met pin en/of contactloos.

  • De keuken zal in beginsel zijn geopend. Er is slechts een beperkt assortiment verkrijgbaar.

  • Hou tijdens het wachten op een bestelling uit de keuken 1,5 meter afstand van elkaar en volg de looprichting bij en naar het keukenbuffet.

  • Probeer het verblijf in de kantine en op het terras qua tijdsduur zoveel mogelijk te beperken, alleen dan kunnen andere leden ook gebruik maken van de kantine.

  Toiletten:

  • Deze zijn gedeeltelijk in gebruik. Voorkom teveel mensen tegelijk in de toiletruimte en vorm zo nodig een wachtrij buiten de toiletruimte en hou rekening met 1,5 meter afstand.

  Hygiëne algemeen:

  • S.V. Hillegom zal zoveel als mogelijk extra zorg besteden aan het regelmatig schoonmaken en desinfecteren van sanitaire voorzieningen, deurknoppen, trapleuningen, pinautomaten etc.

  Ondanks alle beperkingen wensen wij u veel plezier op ons sportpark.

  Algemeen bestuur

  S.V. Hillegom