• Tot onze grote spijt hebben wij als bestuur van SV Hillegom moeten besluiten om onze hoofdtrainer Stefan Teeken met onmiddellijke ingang op non actief te stellen. Wij betreuren deze beslissing zeer en danken Stefan voor zijn inzet voor onze club.

    Han van den Hof

    Voorzitter SV Hillegom