• Wij zijn voor volgend seizoen 2022-2023 voor ons tweede elftal op zoek naar een enthousiast persoon die de functie van teammanager wil gaan vervullen. De teammanager is iemand met een voetbalachtergrond , die fungeert als de spin in het web van alle activiteiten rondom het tweede elftal. Hij zorgt ervoor dat de eerste trainer Hittjo Schipper, de assistent-trainer, de medische staf en de selectie-spelers zich volledig op het voetballen kunnen richten en dat alle bijkomende zaken erom heen effectief geregeld zijn.

  De teammanager verricht onder meer de volgende werkzaamheden :

  • Onderhoudt de contacten tussen 1e elftal, trainersstaf, technische commissie en het bestuur

  • Aanspreekpunt m.b.t. algemene zaken rond trainingen en wedstrijden voor wedstrijdsecretaris en andere direct betrokkenen.

  • Is aanwezig bij de wedstrijden en trainingen

  • Draagt bij aan het organiseren van activiteiten naast trainingen en wedstrijden.

  • Is verantwoordelijk voor het eten en drinken van het tweede elftal rondom de wedstrijden

  • Draagt er zorg voor dat de juiste kleding mee gaat naar de wedstrijden in overleg met degene die verantwoordelijke voor de kleding

  • Draagt zorg voor de juiste materialen rondom de wedstrijden

  • In overleg met de fysio-praktijk zorgen dat er verzorgers aanwezig zijn

  • In overleg met de scheidsrechter coördinator aanstellen van de assistent-scheidsrechter

  • Bij uitwedstrijden, waarbij niet gebruik gemaakt wordt van eigen vervoer, zorgen voor extern vervoer

  • Het digitale wedstrijdformulier invullen

   Kortom , je moet iemand zijn die organiseren en coördineren leuk vindt , die graag met mensen werkt en die wil meehelpen en meedenken met de staf en spelers van de 2e selectie van SV Hillegom

  Als je interesse hebt of graag een nadere toelichting wilt , kun je contact opnemen met de Technisch Coördinator Dennis Lei E-mail: dennislei@kpnmail.nl