• Wij zijn op zoek naar een nieuwe TC (Technisch Coördinator) voor de seniorenselectie (de elftallen zondag 1, 2 en 3). De huidige TC senioren, Ron Wijk, zal eind dit seizoen deze functie neerleggen om volgend seizoen zich volledig te richten op het trainen en coachen van de JO19-1(zat).

  De TC is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het technische beleid seniorenselectie en draagt er zorg voor dat deze door de trainers en begeleiders op de juiste manier wordt uitgedragen.

  Hij onderhoudt daartoe nauw contact met de trainers, (medisch) begeleiders, spelers en de technisch coördinator jeugd. De TC maakt deel uit van de commissie technische zaken en de commissie seniorenvoetbal.

  De taken van de Technisch Coördinator seniorenselectie bestaan hoofdzakelijk uit:

  • het bewaken en evalueren van het functioneren van de technische staf en medische begeleiding;

  • het voordragen van nieuwe leden van de technische staf en het opzetten van sollicitatiegesprekken daartoe;

  • het bewaken van de samenstelling van de spelersgroep in samenwerking met de technische staf en de technisch coördinator jeugd;

  • het optreden als vertrouwenspersoon en persoonlijke coach van de spelers;

  • het bijwonen van vergaderingen/bijeenkomsten met betrekking tot voetbaltechnische zaken en overige (medische) aangelegenheden, alsook de vergaderingen van de spelersraad. Het toezien op de uitvoering van gemaakte afspraken;

  • het ondersteunen van de hoofdtrainer in zijn rol als eindverantwoordelijke van de selectie.

   Wij zoeken iemand met aantoonbare kennis van technische voetbalzaken, in bezit van diploma TC 3. Daartegenover bieden wij, naast een prettige werkomgeving, een aantrekkelijke vergoeding.

  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter commissie seniorenvoetbal: Harry Kleijn (06-39402870 / harrykleijn14@hotmail.com)