• Vacature voorzitter commissie Communicatie

  7 mrt 2019 Beheerder
 • Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden’

  De commissie Communicatie van SVH wordt verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de vereniging. Hieronder wordt verstaan het onderhouden en beheren van alle in te zetten communicatiemiddelen, alsmede het voeren van redactie binnen de richtlijnen van de AVG. Daarnaast adviseert de commissie Communicatie het bestuur over communicatie en onderwerpen die de reputatie van de vereniging raken.

  We stellen ons voor dat de commissie Communicatie uit een voorzitter en 3 leden bestaat. De voorzitter van deze commissie zal ook deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het communicatiebeleid.

  Recent heeft het bestuur een communicatieplan vastgesteld, inclusief privacy statement. We vinden het belangrijk om een communicatieplan te hebben om leden en andere interne doelgroepen te informeren en te betrekken, zodat zij zich onderdeel voelen van de vereniging. Als leden zich verbonden voelen met de vereniging, zullen zij:

  • zich geïnformeerd en betrokken voelen

   zich sneller inzetten voor de vereniging, wat zal leiden tot een hoger aantal (potentiële) vrijwilligers

   sneller handelen conform het belang en beleid van de vereniging

  • sneller een bijdrage leveren aan een goed verenigingsklimaat, zoals beschreven in het Statuut normen & waarden

  Om het communicatieplan uitvoering te kunnen geven en de commissie op te richten, zijn we op zoek naar een voorzitter commissie Communicatie.

  Algemene taken zijn onder andere;

  • voorzitten commissie Communicatie en neemt deel aan de bestuursvergadering
  • bewaakt de uitvoering van het communicatieplan
  • overlegt met alle bestuursleden en commissievoorzitters die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
  • is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden
  • luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid of de betreffende commissievoorzitter
  • onderhoudt contacten met de KNVB en met collega functionarissen van andere verenigingen

  Wil je graag bijdragen aan het optimaliseren van de communicatie binnen onze prachtige vereniging, ben je communicatief vaardig, representatief en kun je coördineren en delegeren, dan zoeken we jou! Ervaring en deskundigheid op het gebied van communicatie is een pré.

  Wil of kun je ons hiermee helpen, neem dan contact op met Brigitte van Buggenum, via svhillegom@live.nl