• Zoals veel andere sportverenigingen ervaart ook sv Hillegom dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken binnen onze vereniging. Het werk dat gedaan moet worden komt steeds vaker neer op de schouders van steeds minder mensen. Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, is ervoor gekozen een vrijwilligerscoördinator aan te stellen.

  De vrijwilligerscoördinator bepaalt in samenspraak met het Algemeen Bestuur het nog op te maken vrijwilligersbeleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Te denken valt aan:

  • werving en plaatsing vrijwilligers,

  • ondersteunen en begeleiden vrijwilligers,

  • het stimuleren van deskundigheidsbevordering,

  • het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid

  • het maken van afspraken en regels

  • communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid) en centrale vraagbaak

  • contact onderhouden met de verschillende commissies en functionarissen

  Tijdsinvestering: circa 4 tot 6 uur per week (schatting)

  Wij zoeken iemand die;

  1. Analytisch en beleidsmatig kan denken

  2. Zelfstandig kan werken

  3. Goede sociale vaardigheden heeft (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties, omgaan met weerstanden en kritiek)

  4. Kan motiveren en stimuleren, taken kan verdelen en delegeren

  5. Deskundigheid op het gebied van werken met vrijwilligers is een pré (ervaring, opleiding)

  Heb je zin om voor onze fantastische vereniging deze klus op je te nemen?

  Neem dan contact op met Brigitte van Buggenum via svhillegom@live.nl