• In verband met zowel de gestegen inkoopprijzen van de producten als de forse stijging van de vaste lasten,  hebben we de verkoopprijzen in de kantine met ingang van heden moeten aanpassen.

    We rekenen op ieders begrip hiervoor.