• De beheerder van onze webshop heeft aangegeven de functie niet langer te kunnen uitvoeren. We zijn daarom met spoed op zoek naar zijn opvolger.

  Je taken zullen o.a. bestaan uit:

  • Het verwerken en uitleveren van de via de webshop binnengekomen bestellingen. Je onderhoudt daarvoor per mail contact met onze leden en met leverancier Muta. Je houdt daarvan een administratie bij.

  • Voor zover nodig adviseer je de leden bij hun bestelling o.a. wat betreft de maatvoering;

  • Je controleert de binnengekomen bestellingen en accordeert de binnenkomende facturen van Muta;

  • Voor de uitleveringen van de via de webshop bestelde artikelen ben je beschikbaar op de maandagavond;

  • Het bewaken en op peil houden van onze voorraad;

  • Je verricht namens de vereniging de bestellingen van de overige sportmaterialen.

  • Kennis van materiaal, zowel van kleding als van de overige sportmaterialen is in verband met de beoordeling van de kwaliteit daarvan, een vereiste. Daarnaast beoordeel je vooraf of eventuele retourzendingen onder garantie vallen, of te wijten zijn aan onjuist gebruik;

  • Kennis van digitale reproductie is eveneens een vereiste. Je controleert de aangeleverde sponsorlogo’s op bruikbaarheid en overlegt zo nodig met de betreffende sponsors;

  De werkzaamheden zullen je wekelijks minimaal 5 uur tijd kosten. Tijdens "hoogtij" ( begin van het seizoen/ feestdagen december) moet je rekenen op een tijdsbesteding van ca. 8 ?? 10 uur per week.

  Kandidaten dienen de intentie te hebben deze activiteiten te vervullen minimaal gedurende de looptijd van de huidige overeenkomst met onze leverancier Muta. Deze overeenkomst loopt nu nog in ieder geval 3 jaar.

  Belangstelling? Reageer dan voor 19 juni 2019 bij Jaap van der Post via jaapvanderpost@gmail.com