• Op zaterdag 8 december trainen de mini's voor het laatst dit jaar. Onze jongste voetballertjes hebben dan een korte winterstop en op zaterdag 12 januari 2019 gaan de trainingen weer beginnen, maar dan in de sportzaal van het Fioretti-college. Deze binnentraining begint ook om 9.30 uur en zal om 10.30 uur afgelopen zijn.
    Er wordt tot de eerste zaterdag van maart binnen getraind.